Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Sklep internetowy PVGroup.pl prowadzony jest przez firmę PVGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów, NIP: 6272769605, REGON: 38742328400000

Magazyn- magazyn zlokalizowany jest w 41-503 Chorzowie ul. Azotowa 21 lub w Markach ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki, w których następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

Funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki powinny być kierowane adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu. Wszelkie reklamację prosimy składać pod adres e-mail reklamacje@pvgroup.pl

Sklep Internetowy PVGroup.pl – prowadzony przez Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.pvgroup.pl , a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.pvgroup.pl  .

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego PVGroup.pl w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym PVGroup.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta – Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu  +48 516 758 217, +48 737 185 830  adresem mailowym info@pvgroup.pl .

Punkty odbioru osobistego- Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:00 – 15:00

ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów

ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki

Firma Kurierska – DPD Polska Sp. z o.o. oraz RABEN LOGISTICS POLSKA SP Z O O

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PVGroup.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym PVGroup.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego PVGroup.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego PVGroup.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a.)  komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

  b.)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego PVGroup.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nie prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego PVGroup.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego PVGroup.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego PVGroup.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego PVGroup.pl  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PVGroup.pl

1.Logowanie do Sklepu Internetowego PVGroup.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego PVGroup.pl.

2. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym PVGroup.pl, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego PVGroup.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego PVGroup.pl

3.Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego PVGroup.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym PVGroup.pl.

4.  Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego PVGroup.pl Materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym PVGroup.pl.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym PVGroup.pl ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym PVGroup.pl.

§3 Informacje o produktach

 1. 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego PVGroup.pl

  2.Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego PVGroup.pl:

 1. a.) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 2. b.) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Firmę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Panele fotowoltaiczne wysyłane są wyłącznie na palecie po wcześniejszej przedpłacie od 1 do 30 sztuk Paleta w cenie 400 zł. Wysyłka pobraniowa w przypadku paneli fotowoltaicznych jest niemożliwa.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego PVGroup.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. a.) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
 4. b.) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

– wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

– w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

– wszystkie dodatkowe informacje np. NIP firmy oraz wybrane kolory dostępnych produktów prosimy o zapisywanie w oknie “uwagi do zamówienia”

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4.Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:

-na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – Firmą Kurierską, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;

   5.W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Firmę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7.Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku braku danego towaru na magazynie możliwy jest zakupy na specjalnego zamówienie klienta po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty.

9. Sklep internetowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

§5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w punkcie odbioru osobistego tj. ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów (po wcześniejszej wpłacie na konto oraz ustaleniu terminu ze sprzedającym).
 2. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. Istnieje również  możliwość płatności przy odbiorze, jeżeli kwota towarów nie przekroczy  sumy 5 000zł. Możliwość ta ustaje w przypadku wysyłki zakupów umieszczonych na paletach.
 3. Numer konta na które należy wpłacać należności za zakupy w przypadku płatności z góry: 68 1020 1068 0000 1602 0365 9141 PKO Bank Polski

§ 6 Wystawianie i doręczanie faktur

Firma wystawia faktury VAT. Jeśli kupujący chce otrzymać fakturę musi podać dane do faktury wraz z NIP w zamówieniu (prosimy o podanie takich informacji w uwagach do zamówienia). Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej. Akceptacja tego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie takich faktur w formie elektronicznej przez kupującego.

§ 7 Czas realizacji zamówień

Przesyłki wysyłane są średnio w ciągu 3 dni roboczych i w maksymalnym terminie 7 dni roboczych. Nie wysyłamy natychmiast po złożeniu zamówienia. Towary wystawione i dostępne w sklepie są fizycznie na naszym magazynie. Zdarzają się jednakże wyjątki, kiedy towar dostępny w sklepie nie jest dostępny na magazynie. W takim wypadku zamówienie otrzymuje status “chwilowy brak towaru” o czym klient również zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Zwykle braki magazynowe są uzupełniane do 5 dni lecz nie zawsze. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami w celu podjęcia decyzji w sprawie dalszego procedowania zamówienia (rezygnacja z zamówienia, wysłanie tego co jest na magazynie lub czekamy aż wszystko będzie dostępne i wtedy wysyłka). 

UWAGA: nie wysyłamy na skrytki pocztowe !

§ 8 Warunki reklamacji

1.Firma ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną wymieniamy towar na inny, sprawny lub zostaje naprawiony. Aby złożyć reklamację należy przesłać reklamowany towar do magazynu na adres: ul. Azotowa 21, 41-503 Chorzów ( w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego i kopią dowodu zakupu (faktura).

2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania stosowanych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku reklamacji odpowiada za szkody tylko do wysokości kosztu sprzedanego materiału.

4. Reklamacjom nie podlegają materiały zużywalne takie jak baterie oraz kable które zostały cięte na specjalne życzenie klienta.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Warunki gwarancji

Klient (konsument) ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Sklep zwraca koszt towaru. Sklep nie zwraca kosztów za odesłanie towaru do sklepu. W przesyłce wraz ze zwrotem należy zawrzeć kopię dowodu zakupu. Oświadczenie od odstąpienia od umowy można przesłać w przesyłce lub osobno w drodze pisma. Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie obowiązuje w przypadku zakupu towaru na firmę (do działalności gospodarczej).

§ 13 Dane osobowe

 1. 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności PVGroup.pl
 2. 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Firmie oraz o zasadach przetwarzania przez Firmę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawane przez nas rozwiązania przeznaczone są w większości przypadków do samodzielnego montażu. Są to urządzenia elektryczne, zatem klient musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektryczności i stosować podstawowe środki bezpieczeństwa. Urządzenia o napięciu do 50V są bezpieczne dla człowieka i niebezpieczeństwo porażenia prądem nie istnieje, natomiast zawsze istnieje niebezpieczeństwo zwarcia i wywołanego nim np. pożaru. W przypadku urządzeń o napięcie 230V i konieczności ich montażu, czynność tę powinna wykonać osoba z uprawnieniami, a jeśli klient montaż wykonuje samodzielnie robi to na własną odpowiedzialność i zalecamy po instalacji kontrolę przez osobę uprawnioną.
 2. Firma PVGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul.Azotowa 21, 41-503 Chorzów zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji niniejszego serwisu, a także prawo do odmowy sprzedaży, bez podania przyczyn.
 3. Administrator serwera zachowuje pełną poufność wszelkich danych przekazywanych przez klientów, a w szczególności danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zarejestrowany klient ma pełne prawo do wglądu i modyfikacji swych danych, włącznie z ich usunięciem.
 4. Sprzedawca i administrator dokładają wszelkich starań, aby niniejszy serwis był ciągle dostępny i zawierał prawdziwe informacje. Jednakże system ten użytkowany jest w stanie “tak jak obecnie” i w związku z tym sprzedawca i administrator przeprasza za możliwe pomyłki w podawanych informacjach i za ewentualne błędy w funkcjonowaniu sklepu. Zdjęcia publikowane w sklepie przedstawiają rzeczywisty towar lub towar podobny/kompatybilny i mają one TYLKO charakter poglądowy. W przypadku oferowania zamiennych materiałów mogą być publikowane zdjęcia oryginalnych produktów w celu łatwej identyfikacji przez klienta, lecz w treści opisu produkty jest podana informacja czy mamy do czynienia z oryginalnym produktem czy z zamiennikiem – produktem zamiennym. Zawsze należy czytać opis produktu.
 5. Obowiązujące prawo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest nadrzędne do niniejszego regulaminu. W związku z lawinowym narastaniem klauzul niedozwolonych w regulaminach sklepów internetowych jakie publikuje UOKiK informujemy, że jeśli niniejszy regulamin w jakimkolwiek punkcie łamie obecne i przyszłe klauzule, prosimy ten punkt uznać za nieobowiązujący.
 6. Wszelkie elementy tego serwisu, w tym opisy produktów i zdjęcia chronione są prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest nielegalne. Chronione znaki i nazwy użyte w opisie przedmiotów służą jedynie do identyfikacji produktu lub jego zamiennika.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego PVGroup.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

8.Korzystanie z tego sklepu oznacza, że akceptujesz powyższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się na powyższe warunki, zakończ połączenie z naszym sklepem.

PolishBulgarianCroatianCzechEnglishEstonianFinnishFrenchGermanHungarianItalianRomanianSlovakSpanishSwedish